Eesti kultuur Eestis ja kultuuriline mitmekesisus

Cuture.ee lehte haldab MTÜ Etnoweb, mis vahendab kultuurilist mitmekesisust ning kultuuritegijana on teejuhiks Eestisse saabunud välismaalastele ja siinsele võõrkeelsele kogukonnale, kes soovib eesti kultuuris hõlpsamini orienteeruda ning osaleda.

Uued tooted

Kahjuks ei ole hetkel ühtegi toodet saadaval
 
 

Etnowebi tegevus Eestis

Etnoweb seisab selle eest, et Eestis elavad eesti keelest erineva emakeelega inimesed õpivad tundma siinset kultuuri ja ühiskonda. Selleks koostame regulaarselt õppe- ja infomaterjale. Pakume infotrükiseid, Kultuurivõti programmi, koostame regulaarselt kultuurisoovitusi ning Eesti rahvakalendrit.

  • Kultuurivoti logo

    Koolitusprogramm on mõeldud Eestis elavatele inimestele, kelle emakeel ei ole eesti keel ja kellel on soov õppida Eesti kultuuri, looduse, ajaloo ja elu-olu kohta.

  • Livestonia  logo

    Livestonia, ma elan siin

  • Culture.ee blogi logo

    Culture.ee blogi koondab kultuuriuudiseid ja artilkleid

Etnowebi koolitustegevus

Etnowebi üks peamine eesmärk on olla usaldusväärne ja professionaalne koostööpartner tutvustamaks Eesti kultuuri ja kodaniku aktiivsuse stimuleerimine. Etnoweb toob kokku avaliku, era- ja mittetulundussektori ideed ja inimesed, rõhuga mitmekultuursel koostööl ning professionaalse oskusteabe vahendamisel.

Meist

Culture.ee lehte haldab Etnoweb. Mittetulundusühinguna tegutsedes ollakse partner nii loomevalla esindajatele kui riigiasutustele. Tihedad sidemed on teiste kultuuriinstituutidega, väliseesti kogukondade ja ülikoolidega.

Lisaks Eesti kultuuri info levitamisele on aina aktiivsemalt pakutud  kultuuri- ja meediaõpet siin elavatele välismaalastele.

Veebilehe culture.ee ja selle juures asuva e-poodi arendamist on toetanud Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) 2020. aasta vabaühenduste arenguhüppe projektitoetuste taotlusvooru raames.

 

Partnerid

Toetajad