Eesti kultuur Eestis ja maailmas

Cuture.ee lehte haldab Eesti Instituut, mis kultuuriinstituudina vahendab nii eesti kultuuri välismaale kui on teejuhiks Eestisse saabunud välismaalastele ja siinsele võõrkeelsele kogukonnale, kes soovib eesti kultuuris hõlpsamini orienteeruda ning osaleda.

Uued tooted

Kahjuks ei ole hetkel ühtegi toodet saadaval
 
 

Eesti Instituudi tegevus Eestis

Eesti Instituut seisab selle eest, et Eestis elavad eesti keelest erineva emakeelega inimesed õpivad tundma siinset kultuuri ja ühiskonda. Selleks oleme neile loonud kohanemisprogrammi Kultuurisamm ja koostame regulaarselt õppe- ja infomaterjale. Pakume infotrükiseid, Kultuurisammu programmi, koostame regulaarselt kultuurisoovitusi ning Eesti rahvakalendrit.

 • Kultuurisamm logo

  Koolitusprogramm on mõeldud Eestis elavatele inimestele, kelle emakeel ei ole eesti keel ja kellel on soov õppida Eesti kultuuri, looduse, ajaloo ja elu-olu kohta.

 • Culture.ee blogi logo

  Culture.ee blogi koondab kultuurisoovitusi ning rahvakalendri tähtpäevi.

Eesti Instituudi välistegevus

Eesti Instituudi üks peamine eesmärk on olla usaldusväärne ja professionaalne koostööpartner tutvustamaks Eesti kultuuri välismaal. Eesti Instituut toob kokku avaliku, era- ja mittetulundussektori ideed ja inimesed, rõhuga rahvusvahelisel koostööl ning professionaalse oskusteabe vahendamisel.

 • Eesti Instituudi Soome esindus logo

  Eesti Instituudi Soome filiaal on esimene Eesti kultuuriesindus välismaal aastast 1995. Helsingi Eesti Majas tegutsevad ka teised Eestit tutvustavad asutused.

 • Eesti Instituudi Ungari esindus logo

  Eesti Instituudi Ungari esindus tegutseb aastast 1998.

 • KeelEST logo

  Üleilmne eesti keele nädal KeelEST koondab Eesti keele huvilisi ja õppureid üle ilma.

 • Eesti Keel ja Kultuur Maailmas logo

  Eesti Instituut ja HTM võimaldavad välismaal tegutsevatele eestlastele haridusprojektide toetusi. Samuti saadetakse välismaal tegutsevatele Eesti koolidele ja seltsidele õppematerjale.

 • Estonian Literary Magazine logo

  Eesti inglisekeelne kirjandusajakiri, mis tutvustab Eesti autoreid, arutleb nüüdiskirjanduse üle ning avaldab arvustusi.

Meist

Culture.ee lehte haldab Eesti Instituut. Eesti Instituudi kutsus kokku Lennart Meri 1988. aastal, ametlikult registreeriti instituut 1989. aastal. Mittetulundusühinguna tegutsedes ollakse partner nii loomevalla esindajatele kui riigiasutustele. Tihedad sidemed on teiste kultuuriinstituutidega, väliseesti kogukondade ja ülikoolidega.

Lisaks Eesti kultuuri ja keele levitamisele välismaal on aina aktiivsemalt pakutud keele- ja kultuuriõpet siin elavatele välismaalastele. Instituudil on välismaal kolm filiaali – Ungaris, Rootsis ja Soomes, varem on olnud esindus ka Prantsusmaal.

Veebilehe culture.ee ja selle juures asuva e-poodi arendamist on toetanud Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) 2020. aasta vabaühenduste arenguhüppe projektitoetuste taotlusvooru raames.

Arendusprojekti tulemusena kasvatasime Eesti Instituudi omatulu teenimise võimekust Kultuurisammu koolitusprogrammi tasulise poole abil. Projekti toel loodi usaldusväärne platvorm koolitusvõimaluste esitlemiseks ja enesele meelepärase programmi valimiseks ning hankimiseks e-poe kaudu.  Arenguhüppe sooritas ka instituudi meeskond, õppides tundma ärimudeli loomist ja osaledes e-poe arendamises.    

KÜSK on toetanud projekti “Kultuurisammu tasuline teenus” elluviimist 24 996,80 euroga.

Partnerid

Toetajad