Etnowebi kultuuritegevus

Etnowebi üks peamine eesmärk on olla usaldusväärne ja professionaalne koostööpartner tutvustamaks kultuuri mitmekesisust Eestis. Etnoweb toob kokku avaliku, era- ja mittetulundussektori ideed ja inimesed, rõhuga rahvusvahelisel koostööl ning professionaalse oskusteabe vahendamisel.
  • Kultuurivõti logo

    Etnowebi tasuta koolitusprogramm „Kultuurivõti” on mõeldud Eestis elavatele inimestele, kelle emakeel ei ole eesti keel ja kellel on soov õppida Eesti kultuuri, looduse, ajaloo ja elu-olu kohta.