Eesti Instituudi välistegevus

Eesti Instituudi üks peamine eesmärk on olla usaldusväärne ja professionaalne koostööpartner tutvustamaks Eesti kultuuri välismaal. Eesti Instituut toob kokku avaliku, era- ja mittetulundussektori ideed ja inimesed, rõhuga rahvusvahelisel koostööl ning professionaalse oskusteabe vahendamisel.
 • Eesti Instituudi Soome esindus logo

  Eesti Instituudi Soome filiaal on esimene Eesti kultuuriesindus välismaal aastast 1995. Helsingi Eesti Majas tegutsevad ka teised Eestit tutvustavad asutused.

 • Eesti Instituudi Ungari esindus logo

  Eesti Instituudi Ungari esindus tegutseb aastast 1998.

 • KeelEST logo

  Üleilmne eesti keele nädal KeelEST koondab Eesti keele huvilisi ja õppureid üle ilma.

 • Eesti Keel ja Kultuur Maailmas logo

  Eesti Instituut ja HTM võimaldavad välismaal tegutsevatele eestlastele haridusprojektide toetusi. Samuti saadetakse välismaal tegutsevatele Eesti koolidele ja seltsidele õppematerjale.

 • Estonian Literary Magazine logo

  Eesti inglisekeelne kirjandusajakiri, mis tutvustab Eesti autoreid, arutleb nüüdiskirjanduse üle ning avaldab arvustusi.