MTÜ Etnoweb on portaali culture.ee operaator. Seltsi eesmärgiks on kodaniku- ja infoühiskonna uuringute teostamine ja riigi ning fondide sotsiaalse tellimuse täitmine kodanikele ja mittetulundusühingutele. 

Projekti mission on jagada info Eesti kultuurist ja kodaniku ühiskonnast, kodanikuaktiivsuse ja lõimumistemaatika tutvustamine meedias, võrdse kohtlemise seadusest teadlikkuse tõstmine ja erinevatele ühiskonna sotsiaalsetele grupide ja vähemuste võrdsete võimaluste väärtustamine,  vastutustundliku ja lojaalse kodaniku kasvatamine, elukestva õppe võimaluste loomine ja rakendus, meediakvaliteedi tõstmine ja sõnavabaduse tingimuste loomine. Oluline tegevuse osa on Eesti kodanikuühiskonna maine tõstmine maailmas; 

Arengu- ja koolituspojektide läbiviimine noorte ning vähelõimunud püsielanike seas, uute migrantide integreerimiseks ja adopteerimiseks; Seltsil on oluline roll sisejulgeoleku ja osalusdemokraatia juurutamiseks ja levitamiseks. Selts haldab ühise ja mugava rahva- ja kodanikuuudiste portaali culture.ee, kuhu saab välja panna MTÜ-de ja kodanike uudised (tekstid, videod, fotod).