Jõulukuu alguses andis Euroopa kultuuripärandiaasta sümboolselt pastlad üle saabuvale aastale, mis tõstab esile ja väärtustab Eesti laulu- ja tantsupidude traditsiooni.

2019. aasta on igati õigustatult nimetatud laulu- ja tantsupeo aastaks, kuna tegemist on ilmselt lähima 50 aasta perspektiivis erakordseima aastaga laulu- ja tantsupeo liikumises. Lisaks sellele, et möödub 150 aastat esimesest laulupeost ning 85-aastane tantsupidu toimub 20. korda, on terve aasta tulvil juubelitest ning tähtpäevadest, mida kõike raamib Eesti Vabariik 100 juubeliprogrammi jätk.

Aasta tippsündmus on loomulikult XXVII laulu- ja XX tantsupidu “Minu arm” ning sellele eelnev üle-eestiline tuletulemine, mis sel korral on samuti juubelihõnguline. Esimest korda toodi peotuli Tartust pidulikult Tallinnasse 50 aastat tagasi 1969. aastal. Nii nagu ütles kultuuriminister Indrek Saar laulu ja tantsu juubeliaastat sisse juhatades, on laulupidude traditsioon Eesti omariikluse ja rahvustunde alustala ning ühendav sild põlvkondade vahel. Laulu- ja tantsupidudega oleme kultuuriministri sõnul ehitanud Eestile tulevikku põlvkondade kaupa – isade, emade, laste ja vanavanemate panuse kaudu, kes on laulukaare all laulnud ja kaasa laulnud, kus oleme end rahvana vabaks laulnud.

Teema-aasta “Laulupidu 150. Eesti laulu ja tantsu juubeliaasta” pakub palju erinevaid viise kõigil laulu- ja tantsupeost osa saada. Lisaks 4.–7. juulil toimuvale juubelipeole “Minu arm” avavad mitmed muuseumid erinevaid näitusi ja uuendavad püsiekspositsioone. Ees on ootamas kümneid eripalgelisi kontserte ning mitmesuguseid haridusprogramme.

Aasta algab hoogsalt – 10. jaanuaril tulevad müügile XXVII laulu- ja XX tantsupeo piletid. Samas algab ka juubelipidu ettevalmistava õppeprotsessi mahukaim lõik – üle Eesti korraldatakse kokku 617 maakondlikku eelproovi. 13. jaanuaril toimub Tallinna Jaani kirikus esimene kontsert sarjast “Laulupidu 150”.

Kel vähegi võimalust, võiksid oma kollektiivi või organisatsiooniga liituda Eesti Rahva Muuseumi ning Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi eestvedamisel toimuva osalusprogrammiga “Ajarännak”, mis kutsub kõiki huvilisi rändama ajas tagasi 1869. aasta maisse, umbes kuu enne esimese üldlaulupeo toimumist. Üheskoos uuritakse, kuidas Eestimaa erinevais paigus laulupeole minekuks valmistuti, mida arutati, mille üle vaieldi.

Liikumise toonane algataja Johann Voldemar Jannsen võiks tõenäoliselt meiega täna rahul olla – kuus inimpõlve hiljem on tema algatatud traditsioon täies elujõus ning kannab edasi samu väärtusi ja ideid eesti keelest, meelest ja kultuurist, mis 150 aasta eestki. Tema väimees Heinrich Rosenthal kirjutab oma 1912. aastal avaldatud mälestustes nii: “Saksa üldpidude eeskujul korraldas Jannsen ka rahvusliku juubeli pidulikuks tähistamiseks aastal 1869 üldise eesti laulupeo, millest sai rahvusliku teadvuse häll. Vorm oli sakslastelt laenatud, aga vaimsus, mis sel puhul levis, oli täiesti algupärane. Esimesele sellelaadsele peole järgnesid mitmed teised, mis avaldasid rahva elu arengule etteaimamatut mõju.”

Seda mõju, ulatust ja tähendust soovimegi juubeliaastal läbi ajaloo-, haridus- ja kultuuriprogrammide paremini tundma õppida. Selge on see, et niivõrd laialdane liikumine ei oleks saanud rännata läbi oma 150-aastase ajaloo ilma ettenägelike ja tarkade juhtide – Jannseni, Härma, Ernesaksa, Toomita – ning ilma pühendunud eestvedajate – tuhandete kollektiivijuhtide – visa ja päevast-päeva kestva tööta.  Sügisel, kui juubelipidu peetud ning aeg uusi sihte seada, on kõik oodatud kaasa mõtlema ja arutama, kuidas selle liikumise eestvedajaid rohkem märgata ja väärtustada ning mida veel teha, et laulu- ja tantsupeo ajalooline roll ja mõju ühiskonna põhiväärtuste ning tasakaalu hoidjana põlvest põlve edasi kestaks.

Laulupidu 150. Eesti laulu ja tantsu juubeliaasta 2019 kava on alates jaanuarist nähtav laulu- ja tantsupeo kodulehel. Sealsamas on võimalus liituda juubeliaasta uudiskirjaga. Laulu- ja tantsupeo korraldajad on avatud sisukale koos- ja kaastööle ning samuti on kõik oodatud lisama oma juubeliaasta sündmusi Eesti Instituudi kultuurikalendrisse kultuur.info.

Teema-aasta toimub Kultuuriministeeriumi algatusel ning Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse eestvedamisel.

Head Eesti laulu ja tantsu juubeliaastat 2019 meile kõigile!