Banner photo for the post

Eesti keele ja kultuuri tutvustav mittetulundusühing palub  7-18-aastaste lastega eestikeelsetelt peredelt kaasabi: võtta sel suvel oma perre 10 päevaks eesti keelest erineva emakeelega lapsi, et pakkuda nendele eesti keele ja kultuuri kümblust. Kaasnevate kulude katteks saavad pered stipendiumi summas 300 eurot lapse kohta. Valmisolekust kaasa aidata palub ühing teada anda 15. juunini. 

Tegemist on pereõppe – eesti keele ja kultuuri õpe peredes – projektiga, mille eesmärk on arendada eesti keelest erineva emakeele ja kultuurilise taustaga noorte eesti keele oskust, luua võimalusi igapäevaste kontaktide loomiseks eesti keelt emakeelena kõnelevate samavanuste noortega ja tõsta ühiskondlike teadmiste kaudu noorte ühiskondlikku aktiivsust Eesti ühiskonnas. Seda koordineerib MTÜ Etnoweb, kes korraldab ühiseid kultuuritegevusi, muuseumi külastusi ja ekskursioone ning sõlmib stipendiumilepingud.

Projektijuhi Valeria Mihhailova sõnul annab taoline ühistegevus peredele ja noortele võimaluse panna end proovile vabatahtlikuna ja panustada meie ühiskonna sidususse. 

„Külalispere ja selle laste jaoks on see toredaks võimaluseks saada teistest Eesti paikadest sõpru ja arendada silmaringi. Toeks saavad nad asjatundlikke ideid, mida 10 ühise päeva jooksul ette võtta, et külaline oodatud abi saaks – rääkida igapäevases eesti keeles, tutvuda eestlaste igapäevaelu tavadega ja kogeda, millest eesti pered rõõmu tunnevad. Kindlasti on vajalik, et pere lapsed sooviksid külalisega aega veeta ja eesti keeles vestelda,” ütles Valeria Mihhailova.

Ühing on saanud üle Eesti umbes 300 sooviavaldust peredelt, kelle lapsed soovivad eesti keele praktikat pereõppes saada. Eestikeelsed pered saavad teada anda oma valmisolekust lapsi suveks võtta 15. juunini veebivormi vahendusel: registreerimisvorm. Täpsustavatele küsimustele saavad pered vastuse, võttes ühendust projektijuhiga. 

Lisainfo:

Valeria Mihhailova

projektijuht

valeria1mihhailova@gmail.com