Rubriik: Uncategorized @et

E. Wiiralt «Virve» (1943) / ЕКМ

Selles väljaandes jätkame lugusid kahekümnenda sajandi esimese poole Eesti kujutavast kunstist
ja legendaarse kunstikooli “Pallas” lõpetajatest. Seekord tuleb juttu geniaalsest kunstnikust-
graafikust, kelle annet ei hinnata mitte ainult Eestis, vaid ka kaugel väljaspool selle piire, kelle
näitusi on suure eduga eksponeeritud kunstniku eluajal ja sugugi mitte väiksema eduga meie
päevil,isegi rohkem kui seitsekümmend aastat peale meistri lahkumist.

Eduard Wiiralt EKM

Eduard Wiiralt Koeru Saksa erakoolis (õdede Kalpuste koolis) / EKM

Eduard Wiiralt sündis 20.märtsil (vana kalendri järgi 8.märtsil) 1898.aastal Peterburi
kubermangus Tsarskoje Selo maakonnas Robidetsi mõisas, kus elasid sel ajal tema vanemad –
Anton Wiiralt ja Sophie-Elisabeth Asuri.
Esimesed meie ajani säilinud pildid temalt on joonistatud ajal, kui Eduard oli seitsmeaastane ja ta
oli juba lähima, Kalitino küla kooli õpilane. 1909. aastal sai isa mõisavalitsejaks Järvamaal Varangu mõisas ning oma õpinguid jätkasid Eduard ning tema kaks nooremat venda Oskar ja August juba Koeru koolis ning õdede Kalpuste saksa erakoolis.
Sel ajal süvenes üha Eduardi armastus joonistamise ja erinevate vormide loomise vastu ja juba
1915.aastal saab temast Revali Kunsttööstuskooli õpilane. Seal omandab ta esmakordselt
linoollõike, puugravüüri ja ofordi tehnika võtete alused. Sel ajal mõjutab teda oluliselt Nikolai
Triik, köidavad modernismi ja rahvusliku romantismi ideed. Ta hakkab juba siis plakatite ja
postkaartide tellimusi saama, illustreerib ajalehtede ja üliõpilaste almanahhi “Noorus” artikleid.
Aga 1918.aasta detsembris kaitseb ta Vabadussõjas kodumaad teise soomusrongi koosseisus.

E. Wiiralt «Autoportree» (1919) / ЕКМ
Kolm aastat hiljem saavutab Eesti kauaigatsetud iseseisvuse ning juba järgmisel, 1919.aastal
avatakse kunstikool “Pallas”. Ja veel samal aastal saab Eduard Wiiraltist selle õpilane. Ta hakkas
õppima skulptuuri, huvitus maalikunstist, kuid eelkõige tõestas ennast meisterliku joonistaja ja
geniaalse graafikuna.
“Pallases” õppimise ajal sai Wiiralt pooleteiseks aastaks Dresdeni Kujutavate Kunstide
Akadeemia stipendiumi. Ja suurlinna teema kõigi oma sotsiaalsete probleemidega leiab tema
loomingus eredat vastukaja. 1924.aasta kevadel esitleb Eduard Wiiralt “Pallase” esimeste
lõpetajate hulgas 3 skulptuuri, 41 gravüüri ja 70 joonistust. Peale seda jääb ta mõneks ajaks
samasse kooli graafikaõpetajaks ja täidab ka tellimusi.

E. Wiiralt «Seltskond» (1928) / ЕКМ
Kuid juba järgmisel aastal, 1925.aasta mais, saab ta stipendiumi õppimaks Pariisis ja sellest
hetkest algab tema otsene side selle suurlinnaga. Ta külastab seal Grand Chaumière’i akadeemia
loenguid, käib näitustel, tutvub kunstnikega kogu Euroopast ning juba kaks aastat hiljem on tema
esimene isikunäitus Jan Slivinski Au Sacre du Printemps galeriis. Wiiralt otsustab Pariisi jääda,
kuna alustas koostööd ajakirja La Septimanie ja Éditions du Trianon kirjastustega.

Eduard Wiiralt ja Vladimir Nieländer Anne-Marie’d portreteerimas / EKM

Paljud on kritiseerinud Wiiraltit selle eest, et ta ei jäänud kodumaale, ehkki sai inspiratsiooni
Eesti tegelikkusest. Kuid peale esimest isikunäitust 1936.aastal Tallinnas ja Tartus kurjad keeled
vaikisid, kuna ande suurus ja tööde kvaliteet olid tõesti vaimustavad. Ning kui enne seda oli
Eesti vaatajaskond kadedalt jälginud kaasmaalase edu välismaal, siis peale näitust tunti uhkust ja
rõõmustati saadud tunnustuse ja autasude üle.
Sel ajal rändas kunstnik palju, suhtles, lõi tutvusi ja suhteid, elas üle kriisi ning peamine – töötas
ning eksponeeris palju.

E. Wiiralt “Vanamees kassiga” (1930) / ЕКМ
1.septembril 1939.aastal lahvatas Teine maailmasõda. Eduard Wiiralt naases Eestisse, sai Riigi
Trükikojas kunstnik-konsultandiks, valiti ENSV Kunstnike Liidu korralduskomisjoni liikmeks ja
jätkas osalemist näitustel Tartus, Kaunases, Vilniuses. Sel ajal elab ta Tallinnas aadressil Tartu
mnt 53-5, maja pole meie ajani säilinud.

E. Wiiralt “Viljandi maastik” (1943) / ЕКМ
1944.aasta suvel ja sügisel põgenes Punaarmee ja nõukogude terrori eest Eestist Läände enam
kui 80 000 inimest, nende seas ka Eduard Wiiralt. Viini, Berliini, Weimari, Flensburgi kaudu
jõuab ta Rootsi põgenikelaagrisse Kummelnäsis, seejärel Sundbybergi. Kõik need kaks aastat
eksirännakuid jätkab ta töötamist ja osaleb näitustel kõikjal, kuhu iganes ta ka sattub. Sel ajal
tutvub ta Niina Puumiga, oma sõjajärgsete tööde suurima kollektsionääriga.
Ja siiski naaseb ta 1946.aasta sügisel Pariisi, kus veedab oma ülejäänud elupäevad ja sinna Père
Lachaise’i kalmistule ta 12.jaanuaril 1954.aastal ka maetakse.

E. Wiiralt “Berberi tüdruk kaameliga” (1940) / ЕКМ
Paljud Eduard Wiiralti tööd on laiali erakogudes ning olid vaatajaskonna eest kaua varjatud.
Kuid ajapikku on need hakkanud välja ilmuma. Nii näiteks kogus tuntud kollektsionäär ja
kunstiagent Alfred Rõude Wiiralti sõjaeelses Eestis loodud töid. 1979.aastal pääris muuseum
tema kollektsiooni, milles loendati ligemale 3000 teost.
Pärast sõda Tasmaanias elanud kunstnik Märt Roosma kinkis 1988.aastal muuseumile 220
Wiiralti tööd.
2005.aastal saabus Stockholmist Eestisse tagasi märkimisväärne osa kunstniku pärandist:
ligemale 200 gravüüri, üle 350 joonistuse, üle 600 eskiisi ja 86 plaati, aga ka tema arhiiv,
raamatukogu ja töövahendid.
Aga 2013.aastal anti Alura Reynance’i soovil muuseumile üle sõjajärgsed gravüürid. Nii on
praeguseks Eesti Kunstimuuseumis hoiul ligemale 5000 väljapaistva eesti kunstniku-graafiku
Eduard Wiiralti tööd.

E. Wiiralt “Tiiger kassiga” (1951) / ЕКМ

Lugude Eesti kunstikogust sari

Toodetud Tallinna tellimusel Tallinna Kodurahuprogrammi raames

Projekti autor: Irina Danilova

Montaaž: Svetlana Danilova

Tõlge eesti keelde: Airi Oyamets

Eestikeelse teksti loeb Ilona Kroon

10.08.2023 

Pressiteade

Alates augusti lõpust kuni detsembrini toimub Eestis Google`i toetatav meediaprojekt „Vastupidav Baltikum“, mille eesmärgiks on edendada kodanikuühiskonna koondumist ning töötada välja tööriistu sotsiaalvõrgustikes ning üldises infoväljas levivate valeuudiste vastu võitlemiseks.

Osalema on oodatud kõik teemast huvitatud inimesed, kes soovivad ise õppida ning teistele õpetada seda, kuidas saab võidelda sotsiaalvõrgustikes ning meediakanalites leviva desinformatsiooni vastu. Projekt koosneb kolmest etapist:

  1. 22., 24. ja 25. augustil kell 10.00-st-11.30-ni toimub Zoomi vahendusel 90-minutiline videoloengute sari, mille toob osalejateni desinformatsioonivastaste tehnikate arendaja Monica Henley (USA). Osavõtt on tasuta, vajalik eelregistreerimine SIIN. Seminari töökeel on inglise keel, kuid kõiki infomaterjale jagatakse ka eesti ja vene keeles.
  1. Pärast loenguid kutsutakse osalejaid BCME toel moodustama oma kohalikes kogukondades Meediaklubisid ning edastama oma teadmisi kaheksast longust koosneva tsükli kaudu, mis on loodud vastavalt meedia- ja infokirjaoskuse metoodikale.
  1. Meediaklubide töö tulemuseks on toetuste eraldamine kohalikele kogukondadele oma meediapädevuse teemaliste ürituste läbiviimiseks, milleks võivad olla kinoseanssid või muusikaüritused, kohalikud traditsioonilised üritused, meediamängud sotsiaalvõrgustikes või seminarid. Projekti lõpus toimub 2024. aasta kevadel Riias üldkoosolek, millest võtavad osa kõik projektis „Vastupidav Baltikum“ osalejad. 

Digitaalmeedia ajastul on meediamaastikul orienteerumiseks üha enam vaja tugevat meediapädevust. Täiskasvanute koolitajate jaoks on oluline välja töötada tõhusad õppemeetodid, mis varustavad täiskasvanuid kriitilise mõtlemise oskustega, mis on vajalikud meedia läbimõeldud ja teadlikuks tarbimiseks ja hindamiseks. Projekti käigus vaatleme erinevaid täiskasvanud õppijatele kohandatud meediapädevuse õpetamise meetodeid (interaktiivsed tunnid, õppimine arutelude vormis ning reaalsete episoodide analüüsimine).

Projekti „Vastupidav Baltikum“ Eesti koordinaatori Valeria Mihhailova sõnul on täna kätte jõudnud hetk, mil vaja üksteisega avameelselt rääkida teemadel, millest oleme pikka aega kartnud rääkida. Vaid nii saame üle neist rasketest aegadest, mis on mürgitatud inimeste usaldamatusest üksteise vastu. 

„Tänu Google`i rahastusele käivitasime projekti „Vastupidav Baltikum“, – ütleb BCME tegevjuht Gunta Sloga. – Me teeme tööd meediakogukondade, kodanikuaktivistide ja kogukondadega, et leida koos vastumürki desinformatsioonile, mis täna nii valusalt ja ohtlikult lõhestab ühiskonda. Need on kogu Balti regiooni ühised probleemid. Ukraina sõda on näidanud, et ühiskonna vastupanuvõime on ülimalt tähtis ning oleme Google`le tänulikud selle projekti rahastamise ja toetamise eest“.

Projekti „Vastupidav Baltikum“ („Resilient Baltics“) viib Google`i toel läbi Baltimaade Meedia Oivakeskus (Baltic Centre for Media Exellence).

Lisainfo:

Valeria Mihhailova

Projekti koordinaator Eestis

valeria1mihhailova@gmail.com

Eesti keele ja kultuuri tutvustav mittetulundusühing palub  7-18-aastaste lastega eestikeelsetelt peredelt kaasabi: võtta sel suvel oma perre 10 päevaks eesti keelest erineva emakeelega lapsi, et pakkuda nendele eesti keele ja kultuuri kümblust. Kaasnevate kulude katteks saavad pered stipendiumi summas 300 eurot lapse kohta. Valmisolekust kaasa aidata palub ühing teada anda 15. juunini. 

Tegemist on pereõppe – eesti keele ja kultuuri õpe peredes – projektiga, mille eesmärk on arendada eesti keelest erineva emakeele ja kultuurilise taustaga noorte eesti keele oskust, luua võimalusi igapäevaste kontaktide loomiseks eesti keelt emakeelena kõnelevate samavanuste noortega ja tõsta ühiskondlike teadmiste kaudu noorte ühiskondlikku aktiivsust Eesti ühiskonnas. Seda koordineerib MTÜ Etnoweb, kes korraldab ühiseid kultuuritegevusi, muuseumi külastusi ja ekskursioone ning sõlmib stipendiumilepingud.

Projektijuhi Valeria Mihhailova sõnul annab taoline ühistegevus peredele ja noortele võimaluse panna end proovile vabatahtlikuna ja panustada meie ühiskonna sidususse. 

„Külalispere ja selle laste jaoks on see toredaks võimaluseks saada teistest Eesti paikadest sõpru ja arendada silmaringi. Toeks saavad nad asjatundlikke ideid, mida 10 ühise päeva jooksul ette võtta, et külaline oodatud abi saaks – rääkida igapäevases eesti keeles, tutvuda eestlaste igapäevaelu tavadega ja kogeda, millest eesti pered rõõmu tunnevad. Kindlasti on vajalik, et pere lapsed sooviksid külalisega aega veeta ja eesti keeles vestelda,” ütles Valeria Mihhailova.

Ühing on saanud üle Eesti umbes 300 sooviavaldust peredelt, kelle lapsed soovivad eesti keele praktikat pereõppes saada. Eestikeelsed pered saavad teada anda oma valmisolekust lapsi suveks võtta 15. juunini veebivormi vahendusel: registreerimisvorm. Täpsustavatele küsimustele saavad pered vastuse, võttes ühendust projektijuhiga. 

Lisainfo:

Valeria Mihhailova

projektijuht

valeria1mihhailova@gmail.com

1. august – sünniaastapäev: eesti kirjanik ja feminist Lilli Suburg 180.

5. august – sünniaastapäevad: eesti näitleja Linda Rummo 100; eesti kirjanik Nikolai Baturin 85

8. august – rahvusvaheline kassipäev

10. august – lauritsapäev. Juubel: eesti näitleja ja laulja Helgi Sallo 80

15. august – rukkimaarjapäev

18. august – rollapäev

19. august – paasapäev

20. august – Eesti taasiseseisvumispäev. Juubel: skulptor Mare Mikoff 80.

22. august – juubel: maalikunstnik Uno Roosvalt 80

23. august – kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev

24. august – pärtlipäev

26. august – juubel: stsenarist, režissöör ja kunstnik Priit Pärn 75

28. august – muinastulede öö

1. august

Anett – debüütalbumi “Morning After” esitluskontsert

2021. Aasta Eesti Muusikaauhindadel Aasta Naisartisti ja Aasta Popartisti tiitli saavutanud Anett on uude albumisse kogunud nii suurlinna energia kui ka looduses peituva hingerahu.  “Morning After” on isikliku mõtestatusega album, milles kumavad hingestatud ja ausad sõnumid läbi Aneti signatuuriks saanud viskimesiselt maheda tämbri ja modernse R&B/souli helimaailma. 

Tegemist on Aneti karjääri seni suurima kontserdiga, kus esitusele tuleb uue albumi muusika ning ka varasem looming, eriseadetes. Kontserdi teeb eriliseks laiendatud koosseis ja erikülalised.

Kus: Keila-Joa Schlossfall, Pargi Allee 5, Keila-Joa

Millal: 1. august kell 19:00

Piletid: 21,40 €

5. august

Rita Ray kontsert

Sinisilmset souli ja R&B’d viljelev Rita Ray on lauljatar, kes on tuntud oma võimsa ja liigutava hääle poolest. Ta esinemised ning stuudiosalvestused kannavad endas haruldast ausust. 2019. aasta lõpus avaldas Rita Ray debüütalbumi “Old Love Will Rust”ning oli 2020. aastal Eestis üks enim müüdud albumeid.

Kõltsu mõisa kontserdil esitab Rita Ray laule nii eelmiselt kui ka uuelt, sügisel ilmuvalt albumilt, tema sõnul saab seekord enam kuulda kitarrikeskeskset kõla. Laulud on ikka armastuse otsingutest, selle leidmisest ja kaotamisest, lauljatari lemmikuteks on 60ndate soul, nii oma kõlapildi kui heas mõttes lihtsakoeliste unistustega.

“Suurimat rõõmu valmistab see hetk, mil astun lavale ja siis ei loe enam miski. Live’ide andmine on minu jaoks justkui kingitus. Selle käigus avastan nii ennast kui ka teisi muusikuid”, on eestlannast soulitar ise öelnud.

Kus: Kõltsu mõis, Vaskussi tee 19, Laulasmaa

Millal: 5. august 19:00

Piletid: 20 – 23€

6. august – 10. oktoober 

Kunstihoone näitus “Sada särki seljas”

Odav, hügieeniline ja mugav. T-särki kantakse kultuuritaustast, soost, etnilisest kuuluvusest ja sissetulekust olenemata. Sootunnusteta T-särki peetaksegi sageli üheks kõige demokraatlikumaks rõivaesemeks, sest see on teiste igapäevaste kultuuriobjektidega võrreldes väga ambivalentne. Tavaline, ent silmapaistev, odav, ent kulukas, igav, ent huvipakkuv, demokraatlik, ent domineeriv, jätkusuutlik, ent hävituslik. Näitus käsitleb selles lihtsas ja igapäevases kehakattes avalduvat tänapäeva ühiskonna mitmetahulist probleemide rägastikku.

6.-8. august

Unistuste suvelaager ehk lastelaager täiskasvanutele

“Kui me oleme lapsed, siis tahame ruttu suureks kasvada! Kui me oleme suured, igatseme olla jälle rõõmsad, julged ja avatud nagu lapsed!”

Millised on lapsed? Nad julgevad joosta, isegi kui kuhugi pole joosta! Nad julgevad laulda nagu keegi ei kuuleks! Nad julgevad tantsida, nagu keegi ei näeks. Nad julgevad võõrastele naeratada! Nad julgevad küsida kõike! Nad julgevad eksida – ja nad on arenemisvõimelised!

See lapselik avatus on meie sees olemas, aga me peame ta välja laskma. Väelaulude laager ongi selleks, et me saaks kogenud usaldusväärsete õpetajate silma all enda sisemise lapse jooksma. Me laulame koos ja tantsime. Me vaatame üksteisele silma ja sööme koos ühes suures ringis. Me õpime hääleharjutusi, uusi mantraid ja väelaule ning mediteerime ja teeme joogat. Me peame maha ühe korraliku tantsupeo ja kolm korralikku väelaulupidu.

Kus: Laitse Graniitvilla

Millal: 6.-8. august

Piletid: Registreerimisega, 299 €

7. august

Nargenfestivaal – “Tormise tuules: Kalendrilaulud”

7. augustil, Veljo Tormise 91. sünniaastapäeval pühendab Tõnu Kaljuste koos Eesti Filharmoonia Kammerkooriga kontserdi Tormise muusikale ja vaatab tema loomingu mitmesse aastakümnesse. Kava keskmes on 1967. aastal valminud rahvakalendri tähtpäevadega seotud ulatuslik tsükkel „Eesti kalendrilaulud“. See viiest alatsüklist koosnev sari osutus helilooja jaoks pöördeliseks – pühendumine eesti rahvalaulu uurimisse, selle varasalve sügavuti tundmaõppimisse viis arusaamiseni regilaulu olemusest, struktuuri terviklikkusest ja kuidas seda terviklikkust kunstmuusikas säilitada. See oli heliloojana „oma nišši“ leidmine ning jäi loomingu keskmesse tema teekonna lõpuni. „Kalendrilaule“ raamivad aga eesti luuletajate Hando Runneli ja Jaan Kaplinski tekstidele loodud kooriteosed.

Millal: 7. august kell 19:00

Kus: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tatari 13

Piletid: 15-40 €

12.-15. august

Tallinna vanalinna päevad

Alates 1982. aastast korraldatava linnarahva suvealguspeo peategelaseks on Tallinna vanalinn.

Tallinna väärikas ja unikaalne vanalinn on hinnatud kultuuripärand, mis lummab nii kohalikke elanikke kui külalisi. Vanalinna olemus ja areng sõltub koostööst selle kogukonna, ametiasutuste ja ettevõtete vahel. Arenev vanalinn näib nooruslik ja edumeelne; nooruslikkus seostub vabaduse ja elurõõmuga, mida peaksid tunnetama nii vanalinna elanikud kui läbisõidul olevad külalised.

Kus: Tallinna vanalinnas

Millal: 12.-15. august

25. august

Hea tuju õhtu Laitse Graniitvillas

Vaimustav võimalus nautida ühe särava sõpruskonna humoorikat ja üllatavat lavakava, mis sõidab slaalomit sketšide, stand-up’i, anekdootide ja isiklikust elust pärit tragikoomiliste lugude vahel. Teie ette astuvad Inga Lunge, Erki Aule, Hellar Bergmann ja Donald Tomberg

Vanusepiirang 14+.

NB! Toitlustus ainult ettetellimisel. Toitlustuskohtade arv on piiratud! Toitlustuse tellimine kuni 23.08. Oma tellimuse palume kinnitada graniitvilla@pohjalacatering.ee või +372 56 909250. Koos söögisooviga edastage palun ka rekvisiidid ettemaksuarve tegemiseks.

Kõikidele toitlustuse tellijatele broneerime omalt poolt kohad laudades.

Kus: Laitse Graniitvilla

Millal: 25. august kell 19:00

Piletid: 10-18€

21. august

Vanamõisa käsitöölaat

21. augustil 2021 toimub Saue vallas Vanamõisa vabaõhukeskuses Vanamõisa käsitöölaat, mis on traditsiooniline sündmus aastast 2003. Tänaseks on Vanamõisa käsitöölaadast saanud suurim käsitöölaat Eestis, mis toob igal aastal kohale ligi 400 kauplejat ning tuhandeid külastajaid üle Eesti.

Käsitöölaadaga samaaegselt toimub suur suvelõpupidu mitmekülgse programmi ning põnevate tegevuste ja atraktsioonidega kogu perele. Meie lavalaudadelt on aastate jooksul läbi käinud ühed parimad meelelahutajad Eestis – Metsatöll, Kukerpillid, Smilers, Meie Mees, Singer Vinger, Mait ja Mikko Maltis, Karavan, Justament, Getter Jaani, Teele Viira, Rosanna Lints, The Sun, Anne Veski, Marju Länik, Zetod, Ott Lepland, Svjata Vatra, Grete Paia ning paljud teised. 

Kus: Vanamõisa Vabaõhukeskus, Vabaõhukeskuse tee 20, Vanamõisa

Millal: 21. august alates kell 10

26.-27. august

Tallinn Food Truck Festival 2020

Tallinn Food Truck Festival 2021 – selle suve kõige suurepärasem kooslus toidust ratastel. Tänavatoidu nautlejate ja heatuju festival toimub juba 26-27. augustil Tallinna Lauluväljaku pargis (mere ala). Programmis on kontsert ja DJ, lõbustuspark (20 atraktsiooni nii lastele kui täiskasvanutele), lasteala “Suvine muinasjutumaa” ja auhinnad ja üllatused. 

Kus: Lauluväljaku juures, Narva mnt 95

Millal: 26.-27. august

Pilet: 2 €

28. august

Muinastulede öö

Kord aastas, muinastulede ööl süüdatakse lõkked meenutamaks ajaloolisi mereäärseid märgutulesid ehk iilastulesid. Tänapäevasel rannalõkete süütamise suvelõpuüritusel, mis on paari aastakümnega saanud üldrahvalikuks traditsiooniks, loome mööda randa ühiselt lõkete keti ja üheskoos mere ääres üritust tähistades edastatame niiviisi eelkõige positiivseid mõtteid ja sõnumeid. 

Kus: üle Eesti

Millal: 28. augusti õhtul ja ööl

Kaart avalikest ja piletiga lõkkekohtadest

28. august

Muinastulede öö Keila-Joal. Anne Veski kontsert

Laupäeval, 28. augustil esineb Keila-Joa lossi Schloss Fall pargis suure vabaõhukontserdiga eestlaste poolt palavalt armastatud lauljanna, kodumaa suurimaks staariks nimetatud Anne Veski. Erikülalisena astub üles Marek Sadam. Kaasa teeb ka The Swingin’ Sisters.

Kontserdist Schloss Fall lossi pargis saab selle suve ainus Anne sooloesinemine koos täiskoosseisus mitmeliikmelise saateansambliga. Püsti pannakse täisproduktsiooniga lava. Õhtu erikülalisena astub lavale Marek Sadam, kes esineb kavaga “Hümn armastusele”. Keila-Joal kuuleb ka Anne ja Mareki duetti.

Kus: Keila-Joa lossi Schloss Fall park, Pargi allee 5, Keila-Joa

Millal: 28. august 20:30

Piletid: 16-95.5€

Kalender on loodud Tallinna linna ja Kodurahu programmi toel

3. detsember – sünniaastapäev: viiuldaja Endel Lippus 95

6. detsember – talvine nigulapäev. Soome iseseisvuspäev. Sünniaastapäev: Evald Hermaküla 80. Juubel: Katariina Unt 50.

8. detsember – neitsi Maarja pärispatuta saamise suurpüha. Sünniaastapäev: helilooja Hillar Kareva 90.

11. detsember – sünniaastapäev: luuletaja Ilmar Laaban 100.

13. detsember – luutsinapäev

14. detsember – Eesti Jalgpalli Liit 100

21. detsember – juubel: kirjanik Rein Raud 60

22. detsember – juubel: kunstnik Tiit Pääsuke 80

24. detsember – jõululaupäev

25. detsember – juubel: lavastaja Ain Mäeots 50

26. detsember – juubel: arhitekt Peep Jänes 85

28. detsember – süütalastepäev

31. detsember – vana-aastaõhtu

1. detsember

Elderbrooki kontsert “Why Do We Shake in the Cold?”

Andekas Inglise produtsent ja laulukirjutaja Elderbrook esineb 1. detsembril oma debüütalbumi “Why Do We Shake in the Cold?” kontserttuuri raames Fotografiska Tallinnas.

Suurepärane live-artist, klassikalise väljaõppega multiinstrumentalist, produtsent, laulja ja laulukirjutaja ELDERBROOK oskab luua emotsiooniderohket muusikat, ka tundlikel identiteedi ja vaimse tervise teemadel. Sõltumata ruumi suurusest, olenemata vokaali kõlast ja takti kiirusest, on Elderbrooki jaoks kõige olulisem tähendusrikka sideme loomine. Artisti jaoks, kes ei sobitu moodsas elektroonilises maailmas täpselt ühte ega teise raamistikku, on just tugev side kõige alus.

Elderbrooki saatis 2017. aastal edu, kui ta andis koos Camelphat’iga välja loo nimega “Cola”, millest sai ülemaailmne superhitt ning on tänaseks üksnes Spotify platvormil kogunud üle 190 miljoni kuulamise. Lugu teenis artistile ka Grammy ja Ivor Novello auhindade nominatsioonid, koos esikoha positsiooniga mitmetes tantsumuusika edetabelites.

Kus: Fotografiska, Telliskivi 60A-8

Millal: 1.12 19:00

Piletid: 29-38 €

8. detsember

Prime Orchestra ‘Maailma hitid’ Sümfo-show Tallinn

2019. aasta sügisel tähistab Prime Orchestra oma 5. sünnipäeva grandioosse juubelituuriga, mis lõpeb 2021. aastal Balti riikides! „Maailma hittide” sarja kavasse kuuluvad viie aasta parimad ja publiku lemmikuks saanud kompositsioonid uues kuues, samuti uued vapustavad hitiversioonid, mis kõlavad orkestri esituses esmakordselt.

Prime Orchestra rõõmustab austajaid veel mastaapsema ja vägevama sõuga, moodsate helitehnoloogiatega, ainulaadsete arranžeeringute, võimsa elava esituse ning ühtlasi huumori ja karismaatilise vokaaliga, eriefektide ja loomulikult tunnetemölluga!

Kus: Alexela kontserdimaja, Estonia pst 9

Millal: 8.12 19:00

Piletid: 26.80-41.80 €

9. detsember

“Michael. The Magic of Michael Jackson”

Elas kord üks KUNINGAS. Kuningale meeldis laulda ja tema laul tõi rahvale rõõmu ja südamesoojust palju-palju aastaid. Tema tohutu andekus ja loovus andis inspiratsiooni miljonitele inimestele üle maailma. Ta oli MICHAEL JACKSON – POPIKUNINGAS. Oma ainulaadse muusika ja võimatuna tunduvate tantsuliigutustega seljatas ta igasugused maitse-eelistuste ja stiilipiirid. Michael Jackson ei kartnud eksperimenteerida ning tänu temale algas muusikatööstuses nn crossover-ajastu, kus segunesid paljud eri stiilid, nagu popp, räpp, heavy rock, soololaul, bluus jne. Praegu, 35 aastat hiljem, oleme tunnistajaks crossover-ajastu haripunktile. Michael Jacksoni laulud kõlavad kõrvus ja südames nii noortel kui ka vanematel.

Kus: Alexela kontserdimaja, Estonia pst 9

Millal: 9.12 19:00

Piletid: 35-75 €

11. detsember

Viini Filharmoonia Straussi Orkester

Orkestri põhirepertuaar koosneb Haydni, Brahmsi, Mozarti, Strausside dünastia esindajate ja teiste klassikute meistriteostest. Orkestri koosseisus astuvad üles Viini professionaalsed muusikud ja nende kolleegid üle Euroopa.

Viini Filharmoonikute Strauss-orkester on Euroopa turnee käigus juba menukalt esinenud  Saksamaal, Rumeenias, Poolas, Austrias, Ungaris ja Bulgaarias. Orkestri tegevuse eesmärk on Viini muusikakultuuri säilitamine ja edendamine Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil.

Kus: Alexela kontserdimaja, Estonia pst 9

Millal: 11.12 19:00

Piletid: 30-66 €

12. detsember

Maggie Reilly kontsert

Aasta oodatuim romantiline kopntsert toimub Alexela Kontserdimajas 12. detsembril kui lavale astub Šoti päritolu lauljatar Maggie Reilly, kes on ennast publiku südametesse laulunud Mike Oldfieldi surematute hittidega “Moonlight Shadow” ja “To France”. 

Maggie Reilly karjäär sai hoo sisse 1970. aastate alguses. Lauljatari suurim tähelepanu saabus kui algas koostöö Mike Oldfieldiga. Perioodil 1980-1984 lauldud hitid “Family Man”, “Moonlight Shadow”, “Foreign Affair” ja “To France” on ennast jäädavalt kirjutanud publiku südametesse. 1992. aastal ilmunud soolokarjääri algust tähistavalt albumilt „Echoes” lisandusid publiku meeleheaks ka hitid “Everytime We Touch”, “Tears in the Rain” ja “Wait”.

12. detsembril saab Tallinnas kuulda ja näha kõiki eelpool loetletud hitte ning veenduda, et Maggie Reilly on parimas vormis kui eales varem. Lauljatar esineb Tallinnas oma bändiga.

December 12th

Kus: Alexela kontserdimaja, Estonia pst 9

Millal: 12.12 19:00

Piletid: 29-69 €

19. detsember

Jõulueelne valss

Valssi peetakse kõige ilusamaks ja romantilisemaks muusikaks. Kutsume teid grandioossele “valsi stiilis” kontserdile – 19. detsembril Estonia Kontserdisaalis.. Saata ära sügis ja tervitada talve kutsuvad teid Loode-Venemaa Suure sümfooniaorkestri virtuoosidest muusikud. Programmis “Jõulueelne valss” kõlavad “valsside kuninga” Johann Straussi, ungari “operetikuninga” Ferenc Lehari, ülituntud Pjotr Tšaikovski, soome helilooja Jan Sibeliuse parimad ja kõige kuulsamad valsid, Jevgeni Doga kuulsamad teosed ja muu.

Selle kollektiivi koosseis on unikaalne – 20 professionaalset muusikut, kellest igaüks orkestri pillirühma kontsertmeister või juht. Need on kõige andekamad, talendikamad ja algupärasemad artistid. Orkestri liidrid, kellel vaid harva õnnestub ühel laval kohtuda.

Kus: Estonia kontserdisaal, Estonia pst 4

Millal: 19.12 19:00

Piletid: 18-27 €

20. detsember

Lord of the Sound kontsert “Grand Christmas”

Uue põlvkonna orkester LORDS OF THE SOUND esitleb jõuluprogrammi „Grand Christmas“.

Uusaasta- ja jõulumeeleolu, armastuse atmosfäär ja pereringi soojus õhkuvad orkestri LORDS OF THE SOUND esitatud pühadelauludest ja heliloomingust. Me kõik armastame nii väga seda ülevat meeleolu, kui kogu olemusega tajud hetke ilu, kui armastus täidab meie sisemuse ja kiirgab välja kogu maailma. Ja muusika suudab selle meeleolu taasluua! Muusika, mis hõlmab jõulude harmooniat, hetke pühadust, südame- ja hingerahu.

Unustamatuid hetki loob vana-aastaõhtul orkester LORDS OF THE SOUND, keda saadavad koor ja orkestri solistid.

Orkester annab elava kõla jõuluhittidele ja helikatketele armastatud jõulu- ja uusaastafilmidest.

Kus: Alexela kontserdimaja, Estonia pst 9

Millal: 20.12 19:00

Piletid: 29-89 €

22. detsember

Tarja kontsert “Christmas Together 2021”

Soome sümfoonilise metali kuninganna, endine Nightwishi solist ja edukas sooloartist Tarja Turunen annab 22. detsembril 2021 kontserdi Tallinnas, Alexela Kontserdimajas. Piletid on nüüd müügil Piletilevis.

Tarja Turuneni nimi on tuttav igale sümfoonilise metali fännile, sest lausa üheksa aastat oli lauljanna ansambli Nightwish vokalist. Seejärel jätkas ta eduka soolokarjääriga ning jõuab vahetult enne jõule ka Tallinnasse esinema. Kontsertkava nimeks on “Christmas Together” ning pileteid saab osta juba nüüd Piletilevist.

Kus: Alexela Kontserdimaja, Estonia pst 9

Millal: 22.12 19:00

Piletid: 30-70 €

27. detsember

Kontsert “Someone Like You. The Adele Songbook”

Adele’i suurimad hitid naasevad Eestisse kolmeks kontserdiks. Alexela Kontserdimajas pilgeni täissaalile toimunud kontsertkava “Someone Like You” naaseb 2021. aasta detsembris Eestisse kolmeks kontserdiks: 27. detsembril Tallinnas Alexela Kontserdimajas, 26. detsembril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 29. detsembril Pärnu Kontserdimajas. Äsja Alexela Kontserdimajas toimunud kontserdil sai publik osa hingematvast elamusest, mille raames esitas Katie Markham koos Londoni muusikutega Adele’i kõiki suurimaid hitte. Saate “The X Factor” finalisti Katie Merkhami poolt laval esitatu on kõige tõetruum kummardus Adele’le, mis eales on tehtud.

Adele isiklikult valis välja saate “The X Factor” finalisti Katie Markhami, et ta esineks telekanali BBC erisaates “Adele Special”. Katie ei osanud toona unistadagi, et saate käigus õnnestub tal ka oma iidoliga lava jagada ning koos laulda. Samuti ei osanud ta ette näha, et sellest kõigest kasvab välja kontsertkava, mis viib ta aastateks tuurile.

Kus: Alexela kontserdimaja, Estonia pst 9

Millal: 27.12 19:00

Piletid: 29-69 €

30. detsember

ABBA Chique – suur aastavahetusekontsert “Happy New Year”

Maailmakuulsa ansambli ABBA tribüütbänd ABBA Chique annab Eestis neli suurt aastavahetuse kontserti!

ABBA Chique kontsertidel taaselustub legendaarse poppansambli ABBA lavashow, mida iseloomustab autentne muusika ja välimus. Lava täitub glamuuri ja säraga, mida ehivad võrratud kostüümid, mille detailidele on eriti hoolikalt tähelepanu pööratud.

Bändi kontserdid on ülimenukad ning nende energilised etteasted viivad kuulajad tagasi otse 70ndatesse! Kõlavad ABBA parimad hitid, teiste seas ka „Waterloo“, „Chiquitita“, „Dancing Queen“ jpt lemmikpalad.

Tule naudi ABBA kuulsaid laule ja tunne ehedat emotsiooni nende muusikast ABBA Chique esituses!

Kus: Alexela kontserdisaal, Estonia pst 9

Millal: 30.12 19:00

Piletid: 44-59 €

31. detsember

Estonia rahvusooperi aastalõpuball

Tule rahvusooperi aastalõpukontserdile ja veeda kaunis õhtu teatrimaagia keskel. Laval on särav ooperi- ja operetihittide kaleidoskoop teatri solistide, koori, orkestri ja tantsijate esituses.

Balli eeskava teatrisaalis ja tantsupilet: 45–76 € (sõltuvalt istekohast saalis)

Õhtu jooksul on kõigile külastajatele avatud baarid ja kohvikud üle maja

Riietus ballil: tume ülikond. Vanus: 16+.

Kus: Estonia Rahvusooper, Estonia pst 4

Millal: 31.12, 19:00

Piletid: 45-76 €

Kalender on loodud Tallinna linna ja Kodurahu programmi toel

1. oktoober – rahvusvaheline muusikapäev. Omavalitsuspäev. Sünniaastapäevad: kirjanik Herman Sergo 110, luuletaja Debora Vaarandi 105, keeleteadlane Els Oksaar 95, koreograaf Mait Agu 70

4. oktoober – rahvusvaheline loomakaitsepäev. 125 aastat sellest, kui Tallinnas näidati esimest korda kino

5. oktoober – õpetajatepäev

6. oktoober – sünniaastapäev: kirjanik ja lavastaja Uno Leies 90

7. oktoober – luuletaja ja publitsist Manivald Kesamaa 100

8. oktoober – 100 aastat Eesti Arhitektide Ühingu asutamisest. Sünniaastapäev: luuletaja ja publitsist Helmut Tarand 110

10. oktoober – üleilmne vaimse tervise päev. Sünniaastapäev: maalikunstnik Alfred Kongo 115

14. oktoober – kolletamispäev

16. oktoober – hõimupäev. Juubel: näitekirjanik Urmas Lennuk 50

17. oktoober – juubel: kirjanik ja kirjandusteadlane Rein Veidemann 75

18. oktoober – luukapäev

24. oktoober – juubel: maalikunstnik ja graafik Jüri Arrak 85

25. oktoober – juubel: näitleja Epp Eespäev 60

28. oktoober – simunapäev

30. oktoober – sünniaastapäev: akvarellikunstnik Valli Lember-Bogatkina 100

31. oktoober – usupuhastuspüha. Halloween

2. oktoober

Clawfingeri kontsert

Norra-Rootsi metal-räpi bänd Clawfinger annab üle kaheteistkümne aasta ühe eksklusiivkontserdi Eestis. Metal’it, industrial’i ja hip-hoppy omavahel liitev super-grupp Clawfinger lubab Tallinnas esitada kõik nende suuremad hitid nagu: “Nigger”, “The Truth”, “Biggest & The Best, “Do What I Say” ja paljud teised.

Clawfinger sai ruttu tuntuks oma otsekoheste ja ühiskonnakriitiliste väljaütlemiste poolest, mis puudutasid rassismi ja inimestevahelist ebavõrdsust. Praeguseks on Clawfinger avaldanud seitse stuudioalbumit, tuuritanud koos Faith No More, Ozzy Osbourne’i, Alice Cooperi, Megadeth’i ja paljude teistega.

Kus: Rock Cafe, Keevise 6

Millal: 2. oktoober kell 19:00

Piletid: 35-39 €

5.-26. oktoober

Kuldse maski festival

Nagu paljud teisedki meie riigi tähtsamad kultuurisündmused, jäi eelmisel aastal ära ka festival Kuldne Mask, osa selle programmist kanti üle aastasse 2021. Korraldajad täiendasid programmi värskete ja suuremat kõlapinda leidnud esietendustega ning loodavad, et vaatajad saavad vene teatrite paremaid lavastusi juba sel sügisel näha. Festival toimub 5.–26. oktoobrini Tallinnas, Narvas ja Kohtla-Järvel. Piletid saabuvad vabamüüki 21. mail.

Kus: erinevad kohad

Millal: 5.-26. oktoober

Piletid

6. ja 7. oktoober

Comedy Estonia & MZA esitlevad: Daniel Sloss “Hubris”

Täiesti uus , 11. soolotund show Šotimaa komöödia superstaari Daniel Slossi poolt tuleb 6. oktoobril ja 7. oktoobril Vene Kultuurikeskusesse!

“Daniel Sloss: HUBRIS” on Danieli fantastiline uus tund. Ta jõudis seda esitada New Yorkis ja LA-s, vahetult enne maailma sulgemist ja oli esimene koomik, kes tuuris uuesti COVID-19 ajal – esmalt drive-in show’dega juulist septembrini ning seejärel valitsuse poolt heakskiidetud turvalistes teatrites, komöödiaklubides  ja kontsertsaalides üle kogu Suurbritannia. Nüüd, kui on oodata “uut normaalsust”, on meil hea meel Teile esitleda uut show’d. Osta pilet varakult!

Kus: Vene kultuurikeskus 

Millal: 6., 7. oktoober kell  20:00

Piletid: 33.40 €

15. oktoober

Gruusia Suhišvili Rahvuslik Ballett

Kaheksas maailmaime – nii on rahvusvaheline press ristinud Suhišvili ansambli.

Ansambli repertuaaris on gruusia rahvaste tantsud ja teatraliseeritud süžeelised etendused gruusia rahvapillide saatel.

Eestis ootab publikut enneolematult suurejooneline etendus: laval on 60 tantsijat ja orkester, sajad kaunid kirevad kostüümid ning viiskümmend eksklusiivset saablit.

Gruusia rahvatantsu ansambel on teinud oma ajaloo jooksul rohkem kui 200 rahvusvahelist turneed, läbi on sõidetud viis kontinenti ja  88 riiki, andes maailmalavadel umbes 10 000 kontserti  ligikaudu 50 miljonile pealtvaatajale. 1988. aastal  kuulutati nende neljanädalased külalisetendused Broadway’l „hooaja parimaks show’ks“. Austraalias ülistati gruusia tantsijaid lausa „kaheksanda maailma imena“. Aga teatris „La Scala“ tõusis eesriie pärast nende etendust  14 korda.

Kus: Alexela Kontserdimaja, Estonia pst 8

Millal: 16. oktoober kell 19:00

Piletid: 31.80 – 71.80 €

20. oktoober

Teemaringkäik Kadriorus: suvituspiirkonnast elurajooniks

“Suvituspiirkonnast elurajooniks” on ajaloolase ja arheoloogi Peeter Talvari juhtimisel toimuv ringkäik, kus saab kuulda lugusid ajast, mil Kadriorg oli populaarne suvituspaik ja pargisüdant hoonestati puhkuse toetuseks. Ringkäigul promeneeritakse nii alleedel kui pargi veerel olevate hoonete vahel, saades ülevaate slobodaa kujunemisloost elurajooniks. Vaadatakse Eestis ainsana säilinud 17. sajandil suvemaja ehituslaadi ja jalutatakse läbi lehtla, lustla ja lilleaia.

Kus: algus Miiamilla muuseumi juures, L. Koidula 21C

Millal: 20. oktoober kell 17:00

Piletid: 5-10 €

22. oktoober

Queen Show. Marc Martel

Tehke kõik selleks, et osaleda sellel aastasündmusel! See ei ole lihtsalt kontsert, vaid võlutablett, millel on imelised omadused, mis ravib, värskendab ja laadib energiaga!

22. oktoobril 2021. aastal Alexela Kontserdimajas esineb esimest korda Eestis oma ainsa Baltikumi kontserdiga aasta sensatsioon, inimene, kes laulis filmis „Boheemlase rapsoodia“ kõik laulud Freddie Mercury häälega, kordumatu Marc Martel.

Marc Martel – see on kiitus vaatajate ja kriitikute poolt üle maailma, see on 80 miljonit vaatamist internetis, see on tunnustus legendaarse trummari Roger Taylori poolt („ma olin aastaid Freddie kõrval ja ma tean igat nooti tema häälest, aga kui ma Marki häält kuuldes sulen oma silmad, siis ma kuulen Freddie’t“). 

Kus: Alexela kontserdimaja, Estonia pst 8

Millal: 22. oktoober kell 19:00

Piletid: 42.80-96.80 €

Alates 22. oktoober

Näitus “Talomuro ilmaruum. Lõuna-Eesti loojad”

Nii nagu Sika talust pärit Karl Pärsimäele on Lõuna-Eesti olnud paljudele kunstnikele sünnikohaks ja loomingu keskmeks. Sealt on alguse saanud Eesti kunsti 20. sajandi alguse radikaalseimad nähtused ning sinna on mindud otsima vahetut looduskogemust ja vaimset kirgastumist. Esimest korda püütakse selle näituse kaudu jõuda lähemale Lõuna-Eesti kui unikaalse ja rikka kultuuriruumi fenomenile kunstis.

Kus: Kumu kunstimuuseum, Weizenbergi 34/Valge 1

Millal: 22.10.2021 – 10.04.2022

Piletid: 7-10 €

23. oktoober
Efterklangi kontsert Sõpruses

Efterklangi kontsert 23. oktoobril Tallinnas Kino Sõpruses saab teoks bändi tänavu ilmuva kuuenda stuudioalbumi Euroopa tuuri raames.

Eesti publiku südamed võitnud Taani bänd Efterklang külastab 23. oktoobril taas Tallinna oma tulevase albumi Euroopa tuuri raames. Piletid hinnaga 29–39 eurot Kino Sõpruses toimuvale kontserdile on müügil Piletilevis.

Aastatuhande vahetusel Taanis kolme lapsepõlvesõbra Casper Clauseni, Mads Braueri ja Rasmus Stolbergi poolt asutatud ansambli nimi tähendab taani keeles “mälestust” või “järelkaja”. Bänd on varem Tallinnas esinenud menukate kontsertidega Von Krahlis ja Kadrioru lossi Lilleaias ning jõudnud Eestisse ka oma teise projektiga Liima. 

Kus: Kino Sõprus, Vana-Posti 8

Millal: 23. oktoober, 18:00

Piletid: 39 €

Kalender on loodud Tallinna linna ja Kodurahu programmi toel

1. november – pühakutepäev

2. november – hingedepäev

4. november – Endla teater 100

5. november – juubel: nukunäitleja ja lastekirjanik Helle Laas 80

6. november – juubel: kirjanik Viivi Luik 75

7. november – sünniaastapäev: kirjanik Aira Kaal 110

10. november – mardipäev

14. november – isadepäev. Sünniaastapäev: näitleja Liina Reiman 130

16. november – Eesti taassünni päev. Juubel: ooperilaulja Annely Peebo 50

23. november – sünniaastapäev: luuletaja Betti Alver 115

24. november – kadrilaupäev

25. november – kadripäev. Juubel: muusik Antti Kammiste 60

26. november – kodanikupäev

30. november – andresepäev

Kogu kuu

Virtuaalnäitus “Isad ja pojad”

2019. aastal Eesti Loodusmuuseumis avatud näitus “Isad ja pojad”, mis keskendub isade hoolele ja selle puudumisele looduses ning seletab nii looma- kui taimeriigi keerukaid arengubioloogilisi küsimusi, oli loodusmuuseumi kingitus Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks.

Näitus “Isad ja pojad” tõstab tähelepanu alla isad looma- ja taimeriigis, nende seotuse oma järeltulijatega, sugupõlvede kestmise ja liikide tuleviku. Isahoolele looduses on väga vähe tähelepanu pööratud ning isade olulisust üldiselt pigem alahinnatud, ometigi on see liigi jätkamise seisukohalt eluoluline.

Kus: veebis

6. november

Black Food Festival Tallinn

Mis on musta maitse? Aeg on seda meelde tuletada! Black Food Festival tuleb jälle Tallinna! Kohal on juba tuttavad maitsed eelmisest aastast ning kindlasti uued põnevad mustad avastused. Jagub ka muusikat ja erinevaid tegevusi lastele.

Kus: Põhjala tehas, Marati 5

Millal: 6. november, 11-19

Tasuta sissepääs

11.-14. november

Mardilaat

Mardilaat on Eesti käsitöö laulupidu. Mardilaadal esitletakse ja müüakse Eesti parimat käsitööd, toimuvad oma ala asjatundjate poolt läbi viidud meistrikojad käsitöö gurmaanidele ja harrastajatele ning õpitoad lastele. Lisaks on laadal käsitöötoodangu presentatsioonid ja uute raamatute esitlused. Pakutakse eestimaist kõhutäidet ja kuulata saab rahvuslikku muusikat. Osalevad käsitööd õpetavad koolid, muuseumid jt selle valdkonnaga seotud institutsioonid. Laada peakülaline on Haapsalu Pitsikeskus.

Kus: Saku suurhall, Paldiski mnt 104b

Millal: 11.-14. november

12.11-28.11 

Pimedate Ööde Filmifestival

PÖFF on üks suurimaid Põhja-Euroopa filmifestivale, mis toob iga aasta novembris maailmakino värskemad ning haaravamad palad ühes rahvusvaheliste filmitegijatega koju kätte. Igal aastal korraldatakse üle maailma umbes 4000 filmifestivali, millest vaid viisteist on Rahvusvahelise Produtsentide Liitude Föderatsiooni poolt saanud A-kategooria sertifikaadi. PÖFF kuulub ühes Cannes’i, Berliini, Veneetsia ning teiste maailma tipp-filmifestivalidega sellesse A-kategooriasse.

Millal: 12.11-28.11

Kus: Erinevad kohad

13. november

Tõnu Kõrvitsa filmimuusika Eesti esiettekanne “Vampyr”

“Vampyr” ühendab muusika ja kino ning 20. ja 21. sajandi – Eesti esiettekandeni jõuab eesti helilooja Tõnu Kõrvitsa 2015. aastal loodud muusika taani režissööri Carl Theodor Dreyeri 1932. aastal valminud filmile. Avangardiklassikasse kuuluv film “Vampyr – Der Traum des Allan Grey” on unenäoline õudusfilmisugemetega teos, visuaalsete efektide tulevärk, meistriteos veel tänapäevalgi. Tellimuse filmile muusika loomiseks tegi Kõrvitsale Normandia Sümfooniaorkester Prantsusmaal. Esiettekanne toimus 20. novembril 2015 Caenis festivalil „Les Boreales”, dirigendiks Jean Deroyer. Eesti publiku ette toob teose dirigent Kaspar Mänd koos Pärnu Linnaorkestriga.

Kus: Kumu auditoorium, Weizenbergi 34 / Valge 1

Millal: 13 november kell 19:00

Piletid: 15-30 €

14. november

Enigma kontsert “Original Enigma Voices”

Eestisse naaseb üks muusikamaailma omapärasemaid artiste Enigma, et anda taaskord vaimustav kontsert Alexela Kontserdimajas. Sakslase Michael Cretu juhitav projekt on üle maailma müünud rohkem kui 70 miljonit albumit ning seda on pärjatud rohkem kui 100 plaatina nominatsiooniga. Kavas on kahetunnine show, mille jooksul saadab Enigmat bänd ja keelpilliorkester.

“Original Enigma Voices” tuuri raames saab Enigma originaalliikmete esituses kuulda lugusid nagu “Sadeness”, “Return to Innocence”, “Gravity of Love“ ja paljud teised. Tuuril löövad kaasa ka Enigma lugudest tuttavad artistid Andru Donalds, Angel X ja Fox Lima. Andru Donaldsi sõnul saab kontsert olema imeline ja meeldejääv teekond võluval helimaastikul.

Kus: Alexela kontserdimaja, Estonia pst 9

Millal: 14. november 19:00

Piletid: 30 – 80€

17. november

Briti rokkbändi Nothing But Thieves kontsert

Kirglikud maailmaparandajad esinevad Tallinnas! Alternatiivne Briti rokkansambel Nothing But Thieves esineb “The Moral Panic Tour” kontserttuuri raames 17. novembril 2021 Tallinnas, Vaba Laval. Inglise rokkbänd Nothing But Thieves avaldas möödunud sügisel oma kolmanda stuudioalbumi “Moral Panic” koos uudisega tulevast kontserttuurist 2021. aasta sügisel Inglismaal, Iirimaal ja Euroopas, mille käigus külastab bänd ka Tallinna. Viimased aastad on Nothing But Thieves’i liikmete – Conor Mason (vokaal, kitarr), Joe Langridge-Brown (kitarr), Dominic Craik (kitarr, klahvpillid), Philip Blake (basskitarr) and James Price (trummid) – jaoks ülimalt edukad olnud. Populaarse bändi albumeid on müüdud kokku üle 700 tuhande eksemplari ning lood kogunud digiplatvormidel üle 750 miljoni striimi. Ansambel on oma alternatiivse kõlaga haaranud hulgaliselt lojaalseid fänne üle kogu maailma, tõestades end ühe tänapäeva parima rokkbändina. 

Kus: Vaba Lava teatrikeskus, Telliskivi 60A

Millal: 17. november 19:00

Piletid: 39 €

19. november

ERSO. José Cura

Maailmakuulus tenor José Cura on meie ees kolmes rollis: dirigendi, helilooja, ning loomulikult lauljana, kes toob publikuni nii valiku kaunikõlalistest argentiina lauludest kui ka itaalia ooperivaramu pärlid. Eesti esiettekandes kõlab Cura kitarrikontsert, mis on sündinud koroonapandeemia ajal ja kannab lootust, et elava muusika vaikelu peagi lõpeb. Soleerib Vene kitarrivirtuoos Rovšan Mamedkulijev, kellele mõeldes teos on komponeeritud. José Cura sai ooperitenorina maailmas tuntuks 1990. aastate teisel poolel. Eesti publiku ees seisis ta esimest korda 2011. aastal Saaremaa ooperipäevade galakontserdil. 

Kus: Estonia kontserdisaal, Estonia pst 4

Millal: 19.11 kell 19:00

Piletid: 30-50 €

20. november

“Sound & Cinema: Filmimuusika show”

20. novembril toimub Alexela Kontserdimajas Eestis esimest korda filmimuusika show „Sound & Cinema“ – see on üle maailma populaarseteks saanud filmide, multifilmide ja videomängude menukaima muusika ere multimeedia-show. Teid ootab virtuoosne mäng akustilistel ja elektroonilistel pillidel koos valgus- ja videoinstallatsioonidega. Ning muidugi ka suhtlus artistidega ja mõnede etteastete koosesitamine. Ühe sõnaga – üritus pakub huvi mitte üksnes filmifännidele, melomaanidele ja mängijatele, vaid ka tänapäeval väga populaarsete klassikaliste crossover’ite armastajatele.

Etenduse kavas kõlab muusika sellisest filmidest nagu „Matrix“, „Raudmees“ ja „Desperaado“, eepilised heliribad filmidest „Algus“ ja „Troonide mäng“, helindid kultusvideomängudest „Half-Life 2“ ja „Doom“ ning lüürilised peateemad filmidest „1+1“ (soolo klaveril), „Reekviem unistusele“, „Léon“ ja mitmed teised.

Kus: Alexela kontserdimaja, Estonia pst 9

Millal: 20.11 19:00

Piletid: 20-70 €

25. november

Glenn Miller Orchestra

Kuulsusrikas džässorkester «The World Famous Glenn Miller Orchestra» Wil Saldeni juhatusel uue kavaga. Maailmakuulsa Glenn Milleri Orkestri kontsert Wil Saldeni juhatusel («The World Famous Glenn Miller Orchestra»). Juba 10 aastat külastavad need muusikavirtuoosid Eestit, et täita meie südamed imelise klassikalise džässiga. Orkester on maailmas üks kolmest, kellele on antud õigus seda nime kasutada ja ainus, kes tohib tegutseda Ukrainas! Glenn Milleri Orkestri repertuaaris on palad bigbändide ajastu – legendaarse möödunud sajandi 30-50-ndate aastate džässi väljapaistvatelt heliloojatelt.

Kus: Alexela kontserdimaja, Estonia pst 9

Millal: 25.11 kell 19:00

Piletid: 16-76 €

26. november

Dmitry Metlitsky Orkester & Viini Show-Ballett

Pidulik kontsert! See on fantastiline, hämmastav, ilus! Kõik hitid «from Vivaldi to Metallica» koos unikaalse tantsuetendusega. Kogu maailmas miljonite kuulajate südame vallutanud muusika Euroopa parimate muusikute esituses maailmakuulsa show-balleti tähtede osalemisel. Kontserdikavas põimuvad imeilus muusika ja maailmakuulsate koreograafide lavastatud meeleolukas tantsuetendus. Vaimustavalt temperamentne esitus, erakordsed tantsunumbrid, ainulaadne lavastus ja värvikad kostüümid jätavad kustumatu mulje.

Dmitry Metlitsky on helilooja ja multiinstrumentalist, keda kutsutakse kaasaja Mozartiks. Tema kaunid meloodiad, oskuslikud seaded ja andekas esitus tabavad otse südamesse ning lummavad kuulajaid esimesest helist alates. Neid tundeid on võimatu kirjeldada – seda peab kuulma!

Kus: Alexela kontserdimaja, Estonia pst 9

Millal: 26.11 19:00

Piletid: 26-46 €

Kalender on loodud Tallinna linna ja Kodurahu programmi toel

1. september – teadmistepäev

3. september – sünniaastapäev: lastekirjanik Jaan Rannap. Juubel: arhitektuuriajaloolane Mart Kalm 60.

4. september – juubel: laulja, näitleja Anne Maasik 70

7. september – sünniaastapäev: keraamik, kunstiajaloolane Helene Kuma 100

8. september – ussimaarjapäev

9. september – juubel: kirjanik ja ajakirjanik Vladislav Koržets 70

10. september – 100 aastat esimese Eesti Kunstimuuseumi näituse avamisest Kadrioru lossis

11. september – juubelid: graafik ja kunstnik Urmas Viik 60, dirigent Mihkel Kütson 50

12. september – vanavanemate päev

13. september – juubelid: filmioperaator ja -režissöör Rein Maran 90, näitleja Liina Orlova 80

15. september – rahvusvaheline demokraatiapäev

16. september – juubelid: graafik Loit Jõekalda 70, kirjanik Kerttu Rakke 50

19. september – sünniaastapäev: muusik Igor Maasik 60

21. september – sügisene madisepäev

22. september – vastupanupäev. 100 aastat sellest, kui Eesti, Läti ja Leedu võeti vastu Rahvasteliitu

23. september – sünniaastapäev: helilooja ja keeleteadlane Karl August Hermann 170

24. september – Eesti rahvusvähemuste päev

26. september – Euroopa keeltepäev. Juubelid: näitleja Väino Laes 70, ajakirjanik Marianne Mikko 60.

29. märts – sügisene mihklipäev

Kogu kuu

Näitus “Kimono. Jaapani ilu puudutus”

Näitus tutvustab Jaapani üht tuntumat ja kaunimat sümbolit – kimonot. Traditsioonilist laadi kimonod, aksessuaarid ja fotod annavad põneva sissevaate jaapani kultuuri igapäevaelu, aastaaegade vaheldumise ning jaapanlaste elukaart tähistavate pidulike sündmuste kaudu. Näitusele on kaasatud ka kimonoajaloo ning traditsiooniliste tekstiilitehnoloogiate uurija ja kunstniku Tokitomo Hisako loodud kimonode autorikomplektid.

Kus: Adamson-Ericu muuseumis, Lühike jalg 3

Millal: 11.06 – 21.11

Pilet: 5 – 7 €

Kogu kuu

Kunstihoone näitus “Mis sillutab teed uuele maailmale”

Näitus on mõeldud saateks raamatule „Making Another World Possible: 10 Creative Time Summits, 10 Global Issues, 100 Art Projects“ („Tee sillutamine uuele maailmale. 10 Creative Time’i kokkutulekut, 10 globaalset probleemi, 100 kunstiprojekti“. Routledge, 2019), mille üks koostajaid on Corina L. Apostol. Oluline trükis annab ülevaate kaasavast kultuuritegevusest, et toetada tänapäeva hädavajalikke ühiskondlikke liikumisi.

Näitus, kus eksponeeritakse muu hulgas kollektiivi Chto Delat? koostatud sotsiaalselt kaasava kunsti ajajoont, annab ülevaate valdkonna praegusest olukorrast, süvenedes kümnesse osaliselt kattuvasse üleilmsesse probleemi. Näitusel käsitletakse järelevalve, ebavõrdsuse, sotsiaalsete rahutuste, rände, keskkonnakriiside, rassismi, hariduse, queer-identiteedi ja uue tehnoloogia küsimusi ning tutvustakse mitut inspireerivat ja kriitilist kunstiprojekti, mis tegelevad nimetatud probleemidega vahetult nii kohalikul tasandil kui ka rahvusvaheliselt.

Kus: Tallinna Kunstihoone, Vabaduse väljak 8

Millal: 18.09 – 5.12

Piletid: 4-8 €

3.09-4.09

Talllinn Coffee Festival

Tallinn Coffee Festival on üritus, kus saab tutvuda paljude erinevate ja eriliste kohvisortidega, kohvivalmistusviiside ning seadmetega. Festivali külastajat ootavad mõnus muusika, meeleolukas programm ja oivaline aroom. Lisaks kohvile on festivalil esindatud muud kuumad joogid, nagu tee ja kakao. Üritust täiendavad tänavatoit ja kohvikud. Festivalil esitleb oma tootevalikut üle 50 ettevõtte.

TLNCF-i korraldajad ja osalejad on seadnud oma eesmärgiks kohvikultuuri arendamise Eestis. Teadlikule tarbimisele kaasaaitamine, tarbijates huvi tekitamine, kohvigurmaanide üllatamine uute toodete ja pakutavaga – see ongi kohvifestivali taotlus. Uued maitsed, valmistamisvõtted ja -vahendid, erinevate seadmete võimalused ja kasutamine ehk imelise kohvimaailma saladuste avamine laiemale publikule.

Ühes katlas segunevad professionaalid ning entusiastid – kohalikud röstijad, kohvikud, maaletoojad, kohvisõbrad.

Kus: Kultuurikatel, Põhja pst 27A

Millal: 3. september 11:00 – 4. september 18:00

10.-12. september

Tallinna maraton

Eesti populaarseim rahvajooks Tallinna Sügisjooks toimus esmakordselt 2000. aastal, meelitades osalema 1869 jooksusõpra. Esimene Tallinna Maraton toimus 1989. aastal ja sellest võttis osa sadakond jooksjat.

Spordiürituste Korraldamise Klubi poolt alates 2000. aastast igal aastal toimunud Tallinna Sügisjooks ja alates 2010. aastast järjepidevalt korraldatud Tallinna Maraton on seni liikuma pannud veerand miljonit liikumisharrastajat. Eesti ajaloo osavõturohkeima rahvusvahelise spordisündmuse osavõturekord sündis Eesti Vabariigi juubeliaastal 2018, kui Tallinna Maratoni ja Sügisjooksu distantsidel osales kokku 23 940 jooksjat ja liikumisharrastajat 67 riigist. Sajandi suurjooksuks tõusnud Tallinna Maratoni korraldus sai kõrge hinnangu samaaegselt Eesti pealinnas toimunud Rahvusvahelise Maratonide Liidu AIMS kongressilt.

Info ja programm

11. september

Kirjandustänav

11. september

Eva Gevorgjani klaverikontsert

Eva Gevorgjan sündis Moskvas 2004. aastal. Ta õpib Moskva Konservatooriumi juures asuvas Keskmuusikakoolis professor Natalia Trulli klassis.

2019. aastal tunnistati Eva maineka rahvusvaheliste klassikalise muusika auhinna ICMA (International Classical Music Award) võitjaks kategoorias „Aasta avastus“.

Aastate jooksul on selle auhinna saanud tuntud artistid ja maailma juhtivad heliplaadifirmad, näiteks Deutsche Grammophon, ПенtaTON, Melodija, Sony … Sel aastal otsustas rahvusvaheline žürii, mis ühendab 15 meediaväljaannet (sealhulgas raadiojaam Orpheus, ajakiri Музыкальная жизнь, meediavaldusettevõtted MDR Kultur, Deutsche Welle jt), tunnistada selle vääriliseks Eva Gevorgyani. 

Kus: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suur saal, Tatari 13

Millal: 11. september kell 19:00

Piletid: 5-35 €

24. september

Propelleri kontsert

Eelmisel aastal oma väärikat 40. juubelit tähistav Propeller annab Vabal Laval kevade saabumise puhul kontserdi.

Propeller – see on sündmus! 

Propeller – see on legendaarsed muusikud ja helilooming!

Propeller – see on bändi ninamehe Peeter Volkonski skandaalsed ning terava huumoriga laulutekstid!

Propeller – see on elutarkus!

Laval on Peeter Volkonski, Peeter Malkov, Peeter Määrits, Priit Kuulberg, Ain Varts ja Aneta Varts. 

Kus: Vaba Lava Teatrikeskus, Telliskivi 60A

Millal: 24 september kell 20:00

Piletid: 20-25 €

29. september

Sopran Albina Shagimuratova ja pianist Ivari Ilja kontsert

Venemaa särav ooperitäht Albina Shagimuratova esmakordselt Eestis!

Ajakirjas Opera News nimetatud kui „nähtust, keda peab kuulma, et uskuda“!

2007. aasta Tšaikovski konkursi kuldmedali võitja!

Shagimuratovat on peetud maailma üheks juhtivaks Öökuninganna rolli osatäitjaks (Mozart. ooper „Võluflööt“), mida ta on esitanud Metropolitan Opera´s New Yorgis, Kuninglikus ooperimajas (Covent Garden) Londonis, Milano La Scalas, Viini riigiooperis, Baieri riigiooperis, Moskva suures teatris, Los Angelese ooperiteatris, Lucerni festivalil jm.

Edukas ja kõrgelt hinnatud pianist Ivari Ilja on olnud aastakümnete vältel lavapartneriks ka maailmakuulsatele lauljatele nagu Irina Arhipova, Dmitri Hvorostovski, Maria Guleghina jt.

Kus: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tatari 13

Millal: 29.09 kell 19:00

Pilet: 16.40-31.40 €

30. september

Ludovico Einaudi kontsert “Seven Days Walking Tour”

Einaudist on saanud mitte lihtsalt üks Euroopa populaarsemaid heliloojaid, vaid ta on pea peale pööranud traditsiooniliste muusikažanrite ja kuulajaskonna jaotuse iganenud ideed. Einaudi muusika on muutuv, mõtisklev ja tihti introspektiivne. Tema heliteosed on sügavalt liigutavad ning haaravad innustust klassikalisest ja rahvusvahelisest muusikast, minimalismist ja kaasaegsest pop-muusikast. Küll aga on kõige selle muusika südameks alati klaver. 

Kus: Alexela kontserdimaja, Estonia pst 9

Millal: 30. september kell 19:00

Piletid: 60.30 – 230.30 €

Kalender on loodud Tallinna linna ja Kodurahu programmi toel.

2. juuli – heinamaarjapäev.

5. juuli – juubel: nukunäitleja ja lavastaja Väino Luup 85

10. juuli – seitsmevennapäev

13. juuli – maretapäev ehk karusepäev

16. juuli – sünniaastapäev: Nõmme linna asutaja Nikolai von Glehn 180

20. juuli – eelijapäev

29. juuli – olevipäev. Sünniaastapäev: kirjanik Jakob Mändmets 150 

2.-3. juuli 

SUME festival Noblessneris

Suve sumedaim koguperefestival!

SUME Festival ühendab suve keskel maagilises Noblessneri sadamalinnakus kodumaise muusika, head maitsed ja kaasaegse kunsti. Reedel ja laupäeval, 2.-3. juulil toimub Noblessneri sadamalinnakus esmakordselt SUME Festival, mis toob lavalaudadele suurepärased eesti muusikud, s.h. Trad.Attack!, NOËP, Ewert and The Two Dragons, nublu jpt.

Lisaks muusikale koondab SUME Festival üheks nädalavahetuseks sadamalinnakusse ka põnevad maitseelamused ja silmale kauni kunsti.

Kus: Noblessneri sadamalinnak, Peetri 10

Millal: 2.-3. juuli kell 15-23

Piletid: 29-79 €

3. juuli

Aegumatu Alender – laval Margus Vaher ja Tarmo Sillaots

Urmas Alenderit ei ole meie seas juba üle kahekümne viie aasta, kuid tema lood ja laulud elavad oma elu edasi. Istume korraks maha ja meenutame üheskoos fenomenaalset lauljat ja laulukirjutajat. 3. juulil esitavad Eesti Vabaõhumuuseumis Alenderi loomingut Margus Vaher ja Tarmo Sillaots.

Soovitame kõigil külalistel sammud võimalikult varakult Vabaõhumuuseumisse seada, sest piletihinna sees on ka muuseumiala priipääse.

Kus: Vabaõhumuuseumi kiigeplats, Vabaõhumuuseumi tee 12

Millal: 3. juuli kell 19:00

Pilet: 13-15 €

5.-8. juuli 

Hortus Musicus “In Horto Regis”

Hortus Musicus ei määratle end ainult Euroopa varajase muusika esitajana, vaid ületab nii ajastu-, koha- kui ka žanripiire. Peale klassikalise varajase muusika on ansambli kavades esindatud nüüdismuusika, džäss ja eksootiliste maade traditsionaalne ja rahvamuusika. Kontserdi kava koosneb tervenisti meie, põhjamaalaste jaoks eksootiliste kaugete rahvaste muusikast.

Neli kontserti:

5.07 kell 18:00 – “Oriendi lummuses” – Väravatorn, Lühike jalg 9

6.07 kell 19:00 – “Katedraali kaja” – Niguliste kirik, Niguliste 3

7.07 kell 19:00 – “Baroki suured meistrid” – Niguliste kirik, Niguliste 3

8.07 kell 19:00 – “Ooperi sünd” – Kadrioru loss, Weizenbergi 37

8. juuli

Kontsert “Silvi Vrait 70”

Käesoleva aasta kevadel oleks Silvi Vrait saanud 70-aastaseks. 8. juulil austavad kodumaa muusikud Silvit ja tema panust eesti muusikasse kauni kontserdiga Pirita kloostri varemetes.

Silvi Vrait alustas lauljakarjääri 1972. aastal esinedes telesaadetes “Kaks takti ette” ja “Käokava”. Teda teati kui hea stiilitunnetuse ja rikka häälematerjaliga lauljat, kes valdas paljusid stiile – džäss, bluus, pop, rokk, šansoonid ja muusikalid. Ta oli mitme eesti ansambli solist, teiste seas Suuk ja FIX, ning tegi koostööd veel teistegi ansamblite, orkestrite ja muusikutega. Silvi Vrait on kaasa löönud ka erinevates muusikalides, nt “Põhjaneitsi”, “Helisev muusika”, “Chicago”, “Kuningas ja mina” jt ning ta esines paljudel festivalidel-kontsertidel üle maailma. Samuti on ta esindanud Eestit Eurovisiooni lauluvõistlusel lauluga “Nagu merelaine”.

 Kontserdil astuvad lavale armastatud eesti artistid Siiri Sisask, Hedvig Hanson, Kaire Vilgats, Ain Agan, Raivo Tafenau ning ansambli FIX koosseisus Novella Hanson, Priit Pihlap, Vello Toomemets, Evald Raidma, Viljo Tamm, Viktor Vassiljev, Mait Paldra, Taavi Peterson, Riho Lilje, Väino Land ja Silver Vrait.

Kus: Pirita kloostri varemed, Meerivälja tee 18

Millal: 8. juuli kell 19:00

Piletid: 24-34 €

10. juuli

Vabaõhumuuseumi suvekontsert Ott Lepland ja kvartett

Juuni alguses rõõmustame külastajaid Ott Leplandi ja kvarteti suvekontserdiga.

Georg Otsa nimelisest Tallinna Muusikakoolist on aastate jooksul sirgunud palju andekaid lauljaid ja laulukirjutajaid. Neist üks eredamaid tähti on kahtlemata Ott Lepland, kes laulis end Eesti rahva südamesse loetud minutitega. Tänaseks on Otil ilmunud mitmeid edukaid albumeid ning lugematul hulgal hitte, mille sõnu me kõik kasvõi une pealt oskaksime paberile panna.

Kontsert Eesti Vabaõhumuuseumi kiigeplatsil algab kell 19:00, kuid kontserdipiletiga on võimalik tulla vabaõhumuuseumi atraktsioone uudistama terve päeva jooksul!

Kus: Vabaõhumuuseumi kiigeplats, Vabaõhumuuseumi tee 12

Millal: 4. juuni kell 19:00

Pilet: 17-19 €

8. Tallinna rakenduskunsti triennaali peanäitus Kai kunstikeskuses “Kumab läbi”

Rakenduskunst oma rohketes väljundites vallutab sel suvel Kai kunstikeskuse!

Suurel rakenduskunsti näitusel “Kumab läbi” esitlevad oma töid 21 kunstnikku Põhjamaadest, Suurbritanniast, Hollandist, USAst, Leedust ja Eestist.

Taani kunstiajaloolase ja klaasikunstniku Stine Bidstrupi kureeritud näituse keskmes on läbikumavus – läbipaistvuse ja läbipaistmatuse vahele jääv salapärane ja mitmetähenduslik ala. Näitusele valitud töid iseloomustab kontseptuaalsus, mängulisus, katsetamisind. Tegeletakse kohal- ja puuduoleku, privaatse ja avaliku, individuaalse ja kollektiivse, aja ja ajalisuse, poliitika ja keele, materjalide kaduvuse ja struktuurivigadega.

Esindatud on erinevad valdkonnad, tehnikad ja materjalid: klaas, tekstiil, keraamika, rõivad, fotograafia, skulptuur, installatsioon, ehted, video, mööbel, 3D-printimine, digitaalne disain jne.

Rahvusvahelise peanäituse kõrval on 8. Tallinna rakenduskunsti triennaalil ka põnev satelliitprogramm, kuhu kuulub üle paarikümne näituse, installatsiooni ja eri kunstiliike siduva ettevõtmise üle Tallinna. Rohkem infot leiab www.trtr.ee.

Kus: Kai kunstikeskus, Peetri 12

Millal: 29.05-15.08

Pilet: 5-8 €

Terve kuu

Palju õnne!? Näitus heaolust, vaimsest tervisest ja tasakaalust

Arutelud selle üle, mis on elus tõeliselt tähtis, on sama vanad kui inimkond. Õnne teema on salapärane ja tekitab hulgaliselt küsimusi. Mis on õnn, kuidas seda leida, ning miks mõned inimesed ja rahvad on õnnelikumad kui teised, huvitab nii psühholooge, filosoofe, poliitikuid kui ka igaüht meist, kui me oma elu üle mõtisklema jääme. On inimesi, kes suudavad õnne ja rahulolu tunda keerulistest aegadest hoolimata. Teistel seevastu on raskusi kõige positiivse kiustegi oma elust ja ümbritsevast rõõmu tunda.

Maikuus avas Tervisemuuseum uue näituse „Palju õnne!? Näitus heaolust, vaimsest tervisest ja tasakaalust”. Näitusel uurime, mis teeb inimesed õnnelikuks ning juhime tähelepanu vaimse tervise ja -toimetulekuga seotud küsimustele. Anname praktilisi näpunäiteid, kuidas keskenduda positiivsele jõule enda sees ja muuta teadlikult oma elu paremaks.

Kus: Eesti Tervisemuuseum, Lai 30

Millal: 18.05.2021-15.05.2022

Piletid: 5-8 €

15. juuli 

Kontsert “Suvesüda” sarjast “Suveklassika Kadriorus”

Tuulikki Bartosik (meloodiabassiga akordion), duo Telluur: Heli Ernits (inglissarv/oboe), Kirill Ogorodnikov (klassikaline kitarr) 

Kavas:

Muusika Tuulikki Bartosiku albumitelt „Storied Sounds“ ja „Torm veeklaasis“ ning Duo Telluuri albumilt „Õhtumosaiik“

Sel suvisel kontserdil kohtuvad kuulajatega kolm mitmekülgset eesti muusikut, kelle instrumendid on pärit eri ajastutest – akordioni, inglissarve ja kitarri kooslus on üsna eriline.

Igaühel meist on omailm – maailm nii, nagu keegi seda tajub. Omailmade kokkupuutes sünnib meie kõigi maailmade süda. Selles südames leiab võimalusi uuteks kogemusteks, inspiratsiooniks, koostööks ja tunnetuse avardumiseks. Kontserdikava „Suvesüda“ on lugu sõprusest, hingesugulusest, soojusest, rõõmust, igatsusest, loodusest ja inimloomusest.

Kus: Kadrioru loss, Weizenbergi 37

Millal: 15.07 kell 19:00

Piletid: 15-20 €

17.-18. juuli

Viimsi kohvikutepäev

Aastal 2021 toimub Viimsi Kohvikutepäev 17. juulil. Viimsi valla saartel on Kohvikutepäev 2 päeva: 17.-18. juuli 2021.

Juba täna oleme avanud võimaluse registreerida oma kohvik.

Kohvikut saab registreerida meie kodulehel www.viimsikohvikutepaev.ee.

Kus: üle Viimsi

Millal: 17.-18. juulil

Kalender on loodud Tallinna linna ja Kodurahu programmi toel